A A A

 

ПОСТОЯНСТВОТО Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА!

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

БУРГАС-КАМЕНО!

 Нашата мисия е да работим за  устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!